Ενδεικτικές Υποθέσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσιες στους παρακάτω τομείς:

.01

Δημόσιες Συμβάσεις
 • Συμβάσεις εκτελέσεως των λιμενικών έργων της Προβλήτος ΙΙ και της Προβλήτος ΙΙΙ του λιμένος Πειραιώς – Νομική υποστήριξη των αναδόχων των έργων.
 • Σύμβαση κατασκευής σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ρεβυθούσα

.02

Ενέργεια
 • Διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως της εταιρίας ΄΄Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.΄΄ – Νομική υποστήριξη της διοικήσεως της εν λόγω εταιρίας
 •  Μέλος της ομάδας νομικής υποστηρίξεως της εταιρίας

.03

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Διαχείριση υποθέσεων του κορυφαίου συντονιστικού φορέα των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας (φορολογικές προσφυγές, εργατικές διαφορές, αγωγές Κτηματολογίου, διαδικασία λύσεως και εκκαθαρίσεως, δικαστική διεκδίκηση οικονομικών ενισχύσεων ποσού 9.000.000 Ευρώ κλπ).

.04

Οικονομικά Εγκλήματα

Κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα άμεση συνεργεία σε νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες συνολικού ποσού 1.873.565,04 δολαρίων ΗΠΑ. – Ο εντολέας μας κυρήχθηκε ομόφωνα αθώος κατόπιν απαλλακτικής Εισαγγελικής προτάσεως.

.05

Τράπεζες

Εκκαθάριση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος από κοινοπραξία τριών δικηγορικών εταιριών

.06

Ακίνητα
 • Εξαγορά Αθηναϊκής ξενοδοχειακής μονάδας με τίμημα 95 εκ. ευρώ
 • Αγοραπωλησίες, μισθώσεις και διαχείριση

.07

Εταιρίες - Επιχειρήσεις
 • Εξαγορά ελληνικής εταιρίας Logistics από κινεζικό όμιλο εταιριών
 • Εξαγορές – Διασπάσεις – Συγχωνεύσεις

.08

Ανταγωνισμός
Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπέρ κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας

.09

Μέσα Ενημέρωσης

Προετοιμασία Φακέλου για την συμμετοχή κορυφαίου τηλεοπτικού ομίλου στον Διαγωνισμό Χορήγησης Τηλεοπτικών Αδειών

.10

Βιομηχανία

Σύμβαση Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου – Νομική υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας

.11

Υγεία
 • Παροχή Νομικών Συμβουλών στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας
 • Φαρμακοβιομηχανία – Ιατρική Τεχνολογία

.12

Ιατρική Βιομηχανία

Σύμβαση Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας ΠΕΣΥΠ Θεσσαλίας – Νομική υποστήριξη της αναδόχου κοινοπραξίας

.13

Εισαγωγές Αγαθών και Τελωνεία

.14

Κληρονομιές

.15

Ασφάλειες

.16

Φορολογία

.17

Αμυντική Βιομηχανία

.18

Ναυτιλία

.19

Χρηματιστήριο - Κεφαλαιαγορά

.20

Τηλεπικοινωνίες

.21

Πληροφορική

.22

Αγροτική Οικονομία

.23

Δημόσιοι Υπάλληλοι

.24

Ιδρύματα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Scroll to Top