Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ιστορία μας

1980

Ο δικηγόρος Σωτήριος Μπρέγιαννος ιδρύει δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα
1980

1983

Στο δικηγορικό γραφείο εισέρχεται ως συνέταιρος ο δικηγόρος Γεώργιος Μπρέγιαννος
1983

1989

Το δικηγορικό γραφείο ΄΄Σωτ. Μπρέγιαννου – Γεωρ. Μπρέγιαννου΄΄ μεταφέρεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα (έναντι Hilton)
1989

1998

Ιδρύεται η δικηγορική εταιρία ΄΄Σ. Ν. Μπρέγιαννος – Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ΄΄. Είναι η πρώτη δικηγορική εταιρία που ιδρύεται στην Ελλάδα.
1998

2000

Η δικηγορική εταιρία μεταφέρεται σε νέα γραφεία στον Πύργο Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 2-4).
2000

2006

Ανοίγουν τα γραφεία της εταιρίας στις Βρυξέλλες.
2006

2015

Ανοίγουν τα γραφεία της εταιρίας στο Πεκίνο.
2015

40 Χρόνια - 2020

 • Η εταιρία στεγάζεται στους 11ο και 12ο ορόφους του Β΄ κτιρίου του συγκροτήματος γραφείων ΄΄Πύργος Αθηνών΄΄ στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4).
 • Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε κάθε είδους υπόθεση, ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία και αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλα τα δικαστήρια, περιλαμβανομένων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Λουξεμβούργο και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.
 • Συγκροτείται από δικηγόρους – εταίρους και δικηγόρους- συνεργάτες, που διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και εξαιρετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διατηρούν στενή προσωπική σχέση με τους πελάτες, ευρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αφοσίωση, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους με ταχύτητα, αμεσότητα, εμπιστοσύνη και εντιμότητα
40 Χρόνια - 2020

Η Δικηγορική Εταιρία ΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ΄ ιδρύθηκε το 1980 και είναι από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα.

 Πελάτες μας είναι:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέως.

 • Κρατικοί οργανισμοί και κρατικές επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ( Δήμοι, Περιφέρειες ) και δημοτικές επιχειρήσεις.
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις παραγωγών και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.

 • Μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς :

   

  • των δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών),

  • των κατασκευών και την υποδομών,

  • της ενέργειας (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών),

  • της βιομηχανίας,

  • των μέσων ενημερώσεως,

  • των μεταφορών (θαλασσίων, οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών),

  • της φαρμακοβιομηχανίας,

  • της ναυτιλίας,

  • των τραπεζών,

  • των χρηματοδοτήσεων,

  • των ασφαλειών,

  • του χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς,

  • των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής,

  • της αμυντικής βιομηχανίας,

  • της βιομηχανίας οχημάτων,

  • της διαχειρίσεως περιουσίας και ακινήτων,

  • των ξενοδοχείων,

  • της αγροτικής οικονομίας,

  • της υγείας,

  • της ιατρικής βιομηχανίας και της βιοτεχνολογίας,

  • της μεταποιήσεως κλπ.


   •  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
   –  Ελληνικοί και ευρωπαϊκοί μη κρατικοί οργανισμοί
 •  

  Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς των υποθέσεων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέως, σε κυβερνητικά όργανα, σε κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε τράπεζες και σε πιστωτικά ιδρύματα (funds, εταιρίες επενδύσεων) και σε ιδιώτες.

  Διατηρούμε γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Πεκίνο και συνεργαζόμαστε με δικηγορικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο.

  Για διάστημα που ξεπερνά τις 4 δεκαετίες, έχουμε αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στην Κίνα και στις χώρες της Άπω Ανατολής, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

   

  H Δικηγορική Εταιρεία «Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ» είναι μέλος:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  Scroll to Top