Νομολογία

ΑΠΑΤΗ – ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 734/2017 ΑΠ

ΑΠΑΤΗ – ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 734/2017 ΑΠ 734/2017 ΑΠ Απάτη. Καταδολιευτική μεταβίβαση ακινήτων. Κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Απόφαση Δεφθ 3890/2018 (1 ο Τριμελές). Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – Εκπιπτόμενες δαπάνες …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο 602/2013

  Το άρθρο 1 εδάφιο α’ του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 582/2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 140580/2008 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου, σειράς Α’). Επειδή με την υπ’ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Διοικητικο Πρωτοδικειο Αθηνων 4436/2000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινομένη προσφυγή και τους πρόσθετους λόγους για την οποία κατατέθηκε το προσήκον δικαστικό ένσημο και τα λοιπά δικαιώματα υπέρ του Ταμείου …

Διαβάστε Περισσότερα →

Mονομελές Πρωτοδικείο Aθηνών 8355/2005

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. στη δικογραφία τα με σειρά Α 562637 και Α …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξη 309/2015 Ε’ Κλιμακίου

Για την απόκτηση νομίμου υποστάσεως του ΕΣΔΑ, ως κανονιστική πράξη, και την παραγωγή των εννόμων συνεπειών στις οποίες αποβλέπει, πρέπει να κατ’ άρθρο 12 παρ. …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 121/2015 Απόφαση Της Επιτροπής Αναστολών Ν. 3886/2010

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 κατά της πράξης ματαίωσης διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Διαβάστε Περισσότερα →

Μακροχρόνια Παύση Εκμεταλλεύσεως Γεωργικών Γαιών- ΟΠΕΚΕΠΕ-Διοικητική Σύμβαση

Διοικητικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2078/1992 είναι διοικητικές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόχρεος καταβολής …

Διαβάστε Περισσότερα →

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Απόφαση Δεφθ 3890/2018 (1 ο Τριμελές). Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – Εκπιπτόμενες δαπάνες – Εκπιπτόμενη δαπάνη οι επιδικασθέντες τόκοι υπερημερίας στο πλαίσιο …

Διαβάστε Περισσότερα →
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Scroll to Top