Χρηματοοικονομικά και αγορές κεφαλαίων

Η Δικηγορική Εταιρεία Μπρεγιαννος, εκπροσωπώντας Αμερικανικό Επενδυτικό Σχήμα, συμμετέχει στον Διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή επενδυτή στο σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

21 Ιανουαρίου 2019

Στις 21 Ιανουαρίου 2019, η Δικηγορική Εταιρεία Μπρεγιαννος εκπροσώπησε ένα Αμερικανικό Επενδυτικό Σχήμα για την υποβολή

μη δεσμευτική προσφορά για την αγορά και αναδιάρθρωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας το 2016, οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 255 εκατομμύρια ευρώ. (πηγή: Καθημερινή)

Η ομάδα μας, Σωτήριος Μπρεγιαννός (εταίρος), Δανάη Βουλγάρη (συνεργάτης) και ο Donato Tagliente (συνεργάτης) εκπροσώπησαν το Αμερικανικό Επενδυτικό Σχήμα για τα αρχικά στάδια της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

 

Η Δικηγορική Εταιρεία Μπρεγιαννος, εκπροσωπώντας την PEARL κατά του διαγωνισμού παραχώρησης του έργου «Θριάσιο ΙΙ».

23 Μαΐου 2019

Κατά την επιλογή αναδόχου όσον αφορά την συμφωνία παραχώρησης του σιδηροδρομικού σταθμού, γνωστού και ως ”Thriassio II”, έγινε μερικώς αποδεκτή η προσφυγή της PEARL (συμφερόντων Cosco) εκπροσωπούμενη από την Δικηγορική Εταιρεία Μπρεγιαννος, που οδηγεί στην έξοδο από τον διαγωνισμό της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ – Sarmed.

Η ομάδα μας, Σωτήριος Μπρεγιαννός (εταίρος), Δανάη Βουλγάρη (συνεργάτης) εκπροσώπησαν την PEARL κατά του διαγωνισμού παραχώρησης του έργου.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top